Henkilötietolaki 1050/2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä

  • Nimi: Oriplan Oy, Y-tunnus: 2911822-1
  • Osoite: Autokatu 3, 20380 Turku
  • Muut yhteystiedot: myynti@oriplan.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  • Nimi: Oriplan Oy, Y-tunnus: 2911822-1
  • Osoite: Autokatu 3, 20380 Turku
  • Muut yhteystiedot: myynti@oriplan.com

Rekisterin nimi

Yhteydenottolomakerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu yhteydenottolomakkeisiin vastaamiseksi

Rekisterin tietosisältö

Rekistereissä on yrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan kotisivuilta lähetetyistä yhteydenottolomakkeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen tiedonsiirto
  • ATK:lla käsiteltävät tiedot: Yhteydenottolomakkeella saatuja henkilötietoja säilytetään yrityksen omalla palvelimella, siihen saakka kunnes niihin on vastattu. Tietoja säilytetään tarvittaessa myös vastaamisen jälkeen, jos yhteydenotto johtaa asiakkuussuhteen syntymiseen.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Lähetä tarkistuspyyntö kirjallisesti osoitteeseen: Oriplan Oy, Autokatu 3, 20380 Turku.

Oikeus vaatia tiedon kirjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen: Oriplan Oy, Autokatu 3, 20380 Turku.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käytämme henkilötietoja kohdassa 4 kuvatulla tavalla. Tietoja säilytetään niin kauan kuin kohdassa 4. kuvattu käsittely vaatii. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä
itseään koskevia tietoja. Lähetä tietojen käytön kielto osoitteeseen: Oriplan Oy, Autokatu 3, 20380 Turku.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Tämä sivusto käyttää evästeitä kävijämäärämme analysoimiseen.

Tilastoevästeet

Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.

  • Käytämme Google Analytics-palvelua kävijätilastojen seuraamiseen (evästeet: _ga, _gat, _gid)