Edustamiemme Flottweg-linkojen avulla jätevedenpuhdistamot saavat alennettua vedenpoiston käyttökustannuksia.

Turun seudun puhdistamo Oy ja Seinäjoen jätevesipuhdistamo ovat uudistaneet heidän jätevesilietteen vedenpoistojärjestelmän hankkimalla Flottweg jätevesilingot, jotka käyttävät nykyaikaista teknologiaa.

Jätevesilietetettä saadaan jätevedenpuhdistuksen yhteydessä ja se on mahdollista kierrättää esimerkiksi lannoitteeksi. Liete tulee kuitenkin saada mahdollisimman kuivaksi aineeksi, jolloin siitä tulee poistaa vesi mahdollisimman tehokkaasti. Dekantterisentrifugit ovat osoittautuneet viime vuosikymmenien aikana yhdeksi sopivimmista erotusjärjestelmistä jätevesilietteen vedenpoistoon, samalla ollen hyvinkin kestäviä ja vaativat vain vähän huoltoa. Näistä syistä kuitenkin monet vedenpuhdistamot käyttävät edelleen vuosikymmeniä käytössä olleita koneita.

Uusien Flottweg dekantterisentrifugien hankinnan myötä yritykset saivat positiivisia tuloksia. Jo muutamassa kuukaudessa yritykset huomasivat, että Flottwegin uudet dekantterisentrifugit alensivat jätevesilietteen vedenpoiston käyttökustannuksia massiivisesti. Valtavien säästöjen ansiosta osto voidaan kuollettaa muutamassa kuukaudessa.

Lue täältä lisää yritysten kokemista hyödyistä Flottwegin jätevesilingoista.