Tietosuojaseloste

Oriplan Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste Päivitetty 1.6.2018

 1. Rekisterin pitäjä
  Oriplan Oy (Y-tunnus 2911822-1) Autokatu 3, 20380 Turku

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Harri Laakso, 045 1189 720 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 3. Rekisterin nimi
  Oriplan Oy:n asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään.
 5. Rekisterin sisältö
  Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot:
  - Yrityksen nimi
  - Yhteystiedot
  - Y-tunnus
  - Yhteyshenkilöt (kaupallinen, tekninen ja laskutus)
  - Yhteyshenkilöiden nimi, sähköposti, työpuhelin, titteli/vastuualue, kieli
  - Laskutustiedot

  Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan. Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, kaupoista, projekteista sekä niihin liittyvästä yhteydenpidosta. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina. Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.

 7. Tietojen luovutus
  Emme luovuta asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

 8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
  Oriplan Oy suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurien, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa lain ja täytäntöönpanon tarpeita tai rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

  Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 9. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon
  Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytä rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

  Toimintamalli:
  - Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Oriplan Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
  - Sovi tapaamisaika käsittelyä varten. Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat.
  - Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Autokatu 3
20380 Turku

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.